Rakennuttamisen palveluumme kuuluu koko rakentamisen prosessin hoitaminen aina hankekehityksestä työmaan johtamiseen. Asiakkaitamme ovat muun muassa rakennuttajat, institutionaaliset sijoittajat sekä yksityishenkilöt.

Meillä on pitkä kokemus rakennushankkeiden johtamisesta. Kokemuksen kautta muodostunut ammattitaito suunnittelun ohjauksessa, hankintatoimessa sekä työmaan yleisjohtamisessa mahdollistaa hankkeiden tehokkaan toiminnallisen, ajallisen, laadullisen sekä taloudellisen hallinnan.

Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Nopea ja avoin tiedonkulku kaikkien projektin toimijoiden välillä on meille itseisarvo.

Olemme jakaneet rakennuttamisen palvelun alla näkyviin kokonaisuuksiin. Palvelumme toteutetaan asiakkaan päätöksen mukaan ja halutussa laajuudessa.  Mahdollista on esimerkiksi pelkän kustannusarvion laatiminen.

Hankekehitys

Hankekehityksessä kehitämme hanketta asiakkaamme kanssa yhteistoiminnassa. Ensimmäisenä askeleena määrittelemme asiakkaamme kanssa yhteistoiminnassa rakennushankkeelle selkeät rajat sekä tavoitteet. Nämä seikat koskevat pääasiassa hankkeen laajuutta, ajoitusta ja kustannuksia. Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi muun muassa sopivan tontin etsimiseen.

Tutkimme ammattitaitoisesti ja aktiivisesti vapaana olevia tontteja, ja tarjoammekin asiakkaillemme suunnitellun hankkeen rajojen ja tavoitteiden näkökulmasta parhaita tontteja. Hankekehityksen merkittävimpänä vaiheena voidaan nostaa esille itse hankkeen suunnittelu. Hankkeesta tehdään annettujen määritelmien puitteissa luonnoskuvat potentiaaliselle tontille yhteistyössä arkkitehtitoimiston ja asiakkaamme kanssa. Pitkän hankekehityskokemuksemme kautta tietoisuutemme rakennusteknisten ratkaisujen vaikutuksesta hankkeen kannattavuuteen on huippuluokkaa, ja tarjoammekin asiakkaillemme merkittävän avun kannattavan, toimivan ja tehokkaan hankkeen kehittämisessä.

Talous

Talous-palvelumme merkittävin osa-alue on kustannuslaskelman laatiminen. Laskemme rakennushankkeen kustannukset tilaajan edellyttämällä tavalla. Hankkeen alkuvaiheessa pystymme laskemaan luonnosten pohjalta alustavan kannattavuuslaskelman. Alustavan kannattavuuslaskelman avulla saadaan selkeä kuva siitä, miltä hanke alustavasti näyttää taloudellisesta näkökulmasta. Alustavan kustannuslaskelman avulla voimme myös monipuolisesti kokeilla erilaisten rakennusteknisten ratkaisujen vaikutusta hankkeen kustannuksiin.

Kustannuslaskelmamme tarkkuus perustuu suunnitelmien tarkkuuteen. Valmiista suunnitelmista pystymme laskemaan kustannukset hyvinkin tarkasti. Palveluumme voi ottaa mukaan myös kustannuslaskelman päivittämisen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannuslaskelman laajuuden päättää asiakkaamme.

Suunnittelu

Suunnittelun ohjauksessa ohjaamme suunnittelijoiden työtä siihen suuntaan, että asiakkaamme asettamat edellytykset ja tavoitteet täyttyvät. Suunnittelun ohjaukseen kuuluu läheisesti suunnittelukokousten pitäminen sekä suunnitteluratkaisuihin vaikuttaminen.

Palveluumme voidaan sisällyttää koko rakennuslupaprosessin läpivienti. Rakennushankkeen lupa-asiakirjojen täyttäminen ja lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus. Rakennushankkeen käyntiin saaminen voi jäädä kiinni puuttuvista asiakirjoista, ja rakennuslupaprosessi onkin suositeltavaa toteuttaa asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä, ja tässä me olemme juuri oikea kumppani.

Kustannuslaskelmamme tarkkuus perustuu suunnitelmien tarkkuuteen. Valmiista suunnitelmista pystymme laskemaan kustannukset hyvinkin tarkasti. Palveluumme voi ottaa mukaan myös kustannuslaskelman päivittämisen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannuslaskelman laajuuden päättää asiakkaamme.

Hankinnat

Toteutamme kohteen hankinnat asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Hankintojen ensimmäinen askel on suunnittelijoiden kilpailutus. Kilpailutukseen kuuluu tarjouspyyntöjen laatiminen ja tarjousten vertaileminen. Tarjousten vertailemiseen kuuluu tarjousten vertailulomakkeen laatiminen ja toimittaminen asiakkaallemme.

Asiakas tekee hankinnoista lopulliset päätökset, mutta me konsultteina ehdotamme vertailujen pohjalta kokonaisvaltaisesti parasta toimittajaa. Kilpailutamme rakennusosat sekä -urakat tilaajan haluamassa laajuudessa. Urakat voidaan pilkkoa hyvinkin pieniin osiin tai vaihtoehtoisesti ne voidaan yhdistää laajaan kokonaisuuteen. Palveluumme kuuluu myös ammattitaitoisten sopimusten laatiminen. Allekirjoituksen sopimuksiin tekee asiakkaamme, tai vaihtoehtoisesti valtakirjalla myös me.

Myynnin avustavat tehtävät

Palveluumme kuuluu esimerkiksi ammattitaitoisten materiaalinvalintalomakkeiden laatiminen, kohteen myyntiesitteen laatiminen sekä asukaskansioiden laatiminen. Nämä tehtävät suoritetaan asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tavalla ja laajuudella.

RS-asiat

RS-rahoituksen saaminen on usein suhteellisen pitkä ja vaativa prosessi. Meillä on pitkän kokemuksen kautta syntynyt ammattitaito viedä koko RS-prosessi läpi ja hankkia kohteelle rahoitus. Merkittävänä tekijänä tässä on erittäin ammattitaitoisesti ja selkeästi laadittu hankkeen kannattavuuslaskelma.

Työmaan johtaminen ja valvonta

Palveluumme kuuluu kolme osa-aluetta; työmaan valvonta, työpäällikköpalvelu sekä työmaan vastaava työnjohtaja. Työmaan valvontatehtäviin kuuluu rakennushankkeen valvominen niin, että hankkeen toteutusvaiheessa työvaiheet toteutetaan sääntöjen mukaisesti ja asiakkaamme parasta ajatellen. Olennaisena osana valvontatehtäviin kuuluu laadunvalvonta.

Työpäällikköpalvelussa huolehdimme, että työmaan vastaava mestari saa tarvittavaa tukea työnsä suorittamiseen. Palveluun kuuluu ohjeistamisen lisäksi työmaan suunnitelmien ja ilmoitusten hoitaminen, työturvallisuuden seuraaminen, laadunvalvonta sekä myöskin koko rakennushankkeen aikataulujen laatiminen.

Palvelumme räätälöidään kuitenkin asiakkaamme haluamalla tavalla juuri kyseiseen rakennushankkeeseen sopivaksi. Työpäällikköpalvelun ohella asiakkaamme ovat yleensä ottaneet meiltä työmaalle vastaavan työnjohtajan. Olemmekin pitkän kokemuksemme johdosta todenneet, että hankkeen suunnittelun ja työmaan johtotehtävien yhdistämisen avulla saadaan rakennushankkeesta entistä tehokkaampi niin ajallisesti, taloudellisesti kuin laadullisestikin.

Ota meihin yhteyttä

 

256